Σάββατο 18 / 8

ΓΗΠΕΔΟ 1

Ώρες Διαθεσιμότητα
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00 Αγωνιστικό Παιδικό
17:30 ''
18:00 ''
18:30 'Αγωνιστικό Παιδικό
19:00 ''
19:30 ''
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

ΓΗΠΕΔΟ 2

Ώρες Διαθεσιμότητα
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00 Αγωνιστικό Παιδικό
17:30 ''
18:00 ''
18:30 Αγωνιστικό Παιδικό
19:00 ''
19:30 ''
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

ΓΗΠΕΔΟ 3

Ώρες Διαθεσιμότητα
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00 Αγωνιστικό Παιδικό
17:30 ''
18:00 ''
18:30 Αγωνιστικό Παιδικό
19:00 ''
19:30 ''
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Αίτημα Κράτησης

Κρατήσεις κατα προτεραιότητα. Η γραματεία θα σας επιβεβαιώσει την κράτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κράτηση μιας ώρας ισοδυναμεί σε κράτηση δύο μισάωρων.
© 2018 All rights reserved. designed by Illusion